Monthly Archives: Novembre 2008

el bloc de l’associació

Fa aproximadament mig any que vam posar en funcionament aquest bloc, per tal d’assolir un primer objectiu amb ell: la difusió i promoció de l’activitat de La Mar de Garbí, així com de les seves seccions.
Aquest bloc té també una altra finalitat, que és la difusió de l’ideari de la nostra entitat per tal de generar debat. Per aquest motiu, des de fa unes setmanes i a partir d’ara podreu anar trobant diferents articles relacionats d’alguna forma amb l’ideari.
Us animem a fer-nos arribar propostes d’articles i us volem recordar que tenim previst un aprofundiment de l’ideari a partir de cicles de conferències, fòrums,…
Gràcies!

en la natura, indiferència; en la cultura, valors

“No podem assegurar que la «naturalesa» asseu més simpatia pels peixos del mar que per les substàncies químiques que els aboquen, ni pel bosc en comptes de pel foc que ho destrueix, ni que mostri més interès per qualsevol de nosaltres que pel virus del sida que el mata. Millars d’espècies vives, començant pels venerables dinosaures, han estat destruïdes «naturalment» abans que l’home aparegués sobre la terra; els astres exploten en els cels llunyans en conflagracions monumentals que deixen en ridícul la major de les nostres bombes nuclears amb la mateixa «naturalitat» amb la qual apareixen nous sols, etc. Però «valorar» és precisament fer diferències entre unes coses i altres, preferir això a allò, triar el que ha de ser conservat perquè presenta major interès que la resta. La tasca de valorar és l’obstinació humana per excel·lència i la base de qualsevol cultura humana. En la naturalesa regna la indiferència, en la cultura la diferenciació i els valors. Llavors hem de preguntar-nos quins criteris de valoració podem tenir per a fundar les nostres suposades «obligacions» cap als elements naturals. Deixant clar per endavant que, siguin quals fossin tals criteris, sempre seran «culturals» i mai pròpiament «naturals»…”